ความคืบหน้าในวันนี้

สถานนีรถไฟฟ้า BTS

ทดลองใส่ไฟแสงสว่าง ใส่หลังคา รางระบายน้ำ ป้ายโฆษณา และขึ้นแบบโครงเสา

 

ถัดมา จัดเรียงแนวราวจับ และแผงกั้น พร้อมกับลงสีเสาภายใน และจัดระเบียบพื้นของชานชลา

 

ตอนนี้กำลังทำสีพื้นกระเบื้องอยู่คับ งานใหญ่ทีเดียว… = =”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>